3. วิธีการฝากเงินเข้าพอร์ต และตรวจสอบสถานะการฝากเงิน